Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
womanise
womanise
['wumənaiz]
Cách viết khác:
womanize
['wumənaiz]
như womanize


/'wumənaiz/ (womanise) /'wumənaiz/

ngoại động từ
làm cho yếu đuối rụt rè như đàn bà

nội động từ
hay đi chơi gái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "womanise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.