Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wisher
wisher
['wi∫ə]
danh từ
người mong muốn, người ao ước (điều gì)
người cầu chúc


/'wi /

danh từ
người mong muốn, người ao ước (điều gì)
người cầu chúc

Related search result for "wisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.