Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wish-wash
wish-wash
['wi∫wɔ∫]
danh từ
đồ uống nhạt (rượu, trà, cà phê loãng)
câu chuyện nhạt phèo


/'wi w /

danh từ
đồ uống nhạt (rượu, trà, cà phê lo ng)
câu chuyện nhạt phèo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wish-wash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.