Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wisecrack
wisecrack
['waizkræk]
danh từ
(thông tục) lời nói lém lỉnh
nội động từ
nói lém lỉnh


/'waizkr k/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời châm biếm tế nhị; nói dí dỏm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.