Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wine-cellar
wine-cellar
['wain'sələ]
danh từ
hầm rượu
rượu vang để trong hầm chứa (như) cellar


/'wain,s l /

danh từ
hầm rượu

Related search result for "wine-cellar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.