Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whole tone


    Chuyên ngành kỹ thuật
âm nguyên
    Lĩnh vực: vật lý
một tông
    Lĩnh vực: điện lạnh
tông nguyên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.