Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whimsy
whimsy
['wimzi]
danh từ
(như) whim
tính tình bất thường, tính đồng bóng
tính chất kỳ quái, tính chất kỳ dị


/'wimzi/

danh từ
(như) whim
tính tình bất thường, tính đồng bóng
tính chất kỳ quái, tính chất kỳ dị

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.