Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wet blanket
wet+blanket
thành ngữ blanket
to put a wet blanket on somebody, to throw a wet blanket over somebody
làm nhụt nhuệ khí của ai, làm ai nản chí, làm ai cụt hứngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.