Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-appointed
well-appointed
['welə'pɔintid]
tính từ
trang bị đầy đủ, có tất cả thiết bị (đồ đạc..) cần thiết
a well-appointed hotel
một khách sạn đầy đủ tiện nghi


/'wel 'p intid/

tính từ
trang bị đầy đủ

Related search result for "well-appointed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.