Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weed-killer


/'wi:d,kil /

danh từ
thuốc diệt cỏ dại

Related search result for "weed-killer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.