Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weather-bound
weather-bound
['weðə'baund]
tính từ
không thể tiến hành được, không thể tiếp tục được một chuyến đi do thời tiết xấu


/'weðəbaund/

tính từ
bị thời tiết xấu ngăn trở

Related search result for "weather-bound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.