Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wear down
wear+down

[wear down]
saying && slang
become dull or weak, use until worn
Confinement in a prison began to wear down his spirit.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.