Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weakish
weakish
['wi:ki∫]
tính từ
(thông tục) hơi yếu, hơi kém, hơi non


/'wi:kiʃ/

tính từ
(thông tục) hơi yếu, hơi kém, hơi non

Related search result for "weakish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.