Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waterer
waterer
['wɔ:tərə]
danh từ
người tưới nước
người dẫn súc vật đi uống nước


/'wɔ:tərə/

danh từ
người tưới nước
người dẫn súc vật đi uống nước

Related search result for "waterer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.