Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wakeful
wakeful
['weikfl]
tính từ
(nói về người) thao thức, không thể ngủ được
(nói về một đêm) ngủ ít hoặc không ngủ được; thức trắng
a wakeful night spent in prayer
một đêm thức trắng cầu nguyện
cảnh giác, tỉnh táo


/'weikful/

tính từ
thao thức, không ngủ được
wakeful night đêm ít ngủ, đêm không ngủ được
cảnh giác, tỉnh táo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wakeful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.