Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
waggery
waggery
['wægəri]
danh từ
thói đùa dai
(số nhiều) lời nói đùa; trò tinh nghịch


/'wægəri/

danh từ
thói đùa dai
(số nhiều) lời nói đùa; trò tinh nghịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "waggery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.