Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voltage

voltage
['voultidʒ]
danh từ
(điện học) điện áp, sức điện động đo bằng vôn
high/low voltage
điện áp cao/thấp
to check the voltage of an appliance against the supply
kiểm tra điện áp của một thiết bị so với nguồn điệnthế hiệu
instantanneous v. thế hiệu tức thời
steady stale v. thế hiệu ổn định

/'voultidʤ/

danh từ
(điện học) điện áp
high voltage điện áp cao, cao thế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "voltage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.