Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
visiting card
visiting+card
['vizitiη'kɑ:d]
Cách viết khác:
calling card
['kɔ:liη'kɑ:d]
danh từ
thiếp nhỏ in tên, địa chỉ, công ty... của mình để đưa cho khách hàng hoặc những người quen biết; danh thiếpGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.