Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
virginia

virginia
[və'dʒiniə]
danh từ
(Virginia) thuốc lá Virginia (loại thuốc lá nguyên sản xuất ở bang Virginia của Mỹ)


/və'dʤinjə/

danh từ
thuốc lá viaginia

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "virginia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.