Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
viral
viral
['vaiərəl]
danh từ
(thuộc) vi rút; giống như vi rút, gây ra bởi vi rút


/'vaiərəl/

danh từ
(thuộc) virut

Related search result for "viral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.