Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
villi


/'viləs/

danh từ, số nhiều villi

(giải phẫu) lông nhung

(thực vật học) lông tơ (quả cây)


Related search result for "villi"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.