Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
villein
villein
['vilein]
danh từ
(sử học) nông nô (người tá điền thời phong kiến hoàn toàn lệ thuộc vào chủ đất của họ, ở châu Âu thời Trung cổ) (như) villain


/'vilin/

danh từ
(sử học) nông nô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "villein"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.