Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vie


/vai/

nội động từ

ganh đua; thi đua

    to vie in increased labour efficiency thi đua tăng năng suất


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.