Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
viễn cảnhnoun
far-sighted, long-sighted, hypermetropic

[viễn cảnh]
danh từ
far-sighted, long-sighted, hypermetropicGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.