Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vagueness
vagueness
['veignis]
danh từ
tính chất ngờ ngợ (theo cách mà người ta không thể chỉ rõ)
tính chất ang áng, tính chất gần đúng, sự phỏng chừng
tính vô tâm, tính lơ đãng, sự không suy nghĩtính mơ hồ, tính không rõ ràng

/'veignis/

danh từ
tính chất mập mờ; tình trạng mơ hồ
vẻ lơ đãng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.