Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vacuum fan
vacuum+fan
['vækjuəm'fæn]
danh từ
(kỹ thuật) máy hút gió, quạt hút gió


/'vækjuəm'fæn/

danh từ
(kỹ thuật) máy hút gió, quạt hút gió

Related search result for "vacuum fan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.