Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
va



noun
he, him
verb
to collide, to bump

[va]
danh từ
he, him
động từ
to collide, to bump



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.