Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vợtnoun
hand net racquet, racket

[vợt]
racquet; racket
Khung ép vợt
Racket-press
Bao đựng vợt
Racket coverGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.