Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vỏnoun
cover, bark, shell, sheath, husk, skin, peel, pot, crust tyre

[vỏ]
cover; bark; shell; sheath; husk; skin; peel
xem vỏ xeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.