Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
upwind
tính từ, adv
theo chiều gió đang thổiupwind
[,ʌp'wind]
tính từ & phó từ
theo chiều gió đang thổiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.