Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uprightly
uprightly
['ʌpraitli]
trạng từ
Xem upright
thẳng, thẳng đứng
một cách chính trựctrạng từ
xem upright
thẳng, thẳng đứng
một cách chính trực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.