Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwished-for
unwished-for
[ʌn'wi∫tfɔ:]
tính từ
không mong ước


/ n'wi tf :/

tính từ
không mong ước

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.