Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwhitewashed
unwhitewashed
[,ʌn'waitwɔ∫t]
tính từ
không quét vôi màu trắng, không tô sơn màu trắng
không được thanh minh, không được minh oan
bị xử không cho phép kinh doanh lại (người vỡ nợ)


/' n'waitw t/

tính từ
không quét vôi trắng
không được thanh minh, không được minh oan
bị xử không cho phép kinh doanh lại (người vỡ nợ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.