Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwavering
unwavering
[ʌn'weivəriη]
tính từ
kiên định, vững vàng
không rung rinh, không chập chờn (ngọn lửa); không rung rung (giọng nói)
(quân sự) không nao núng, không bị dao động, vững chắc
(nghĩa bóng) không lung lay, không do dự, không lưỡng lự; không bị dao động


/ n'weiv ri /

tính từ
không rung rinh, không lung lay
vững chắc, không nao núng, không dao động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.