Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwashed


/' n'w t/

tính từ

không rửa; không giặt; bẩn

!the great unwashed

những người cùng khổ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwashed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.