Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwanted
unwanted
[,ʌn'wɔntid]
tính từ
không muốn, không cần đến
không ai cần đến, không ai mong muốn
thừa, vô ích


/' n'w ntid/

tính từ
không ai cần đến, không ai mong muốn
thừa, vô ích

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwanted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.