Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unvexed
unvexed
[,ʌn'vekst]
tính từ
không phật ý; không bực tức, không mất lòng


/' n'vekst/

tính từ
không phật ý; không bực tức

Related search result for "unvexed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.