Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unverifiable
unverifiable
[ʌn'verifaiəbl]
tính từ
không thể thẩm tra lại
không thể xác minh được
không thể thực hiện được (lời hứa...)


/' n'verifai bl/

tính từ
không thể thẩm tra lại
không thể xác minh được
không thể thực hiện được (lời hứa...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.