Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untilled
untilled
[ʌn'tild]
tính từ
không trồng trọt, không cày cấy, bỏ hoang


/'n'tild/

tính từ
không trồng trọt, không cày cấy, bỏ hoang

Related search result for "untilled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.