Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unthinkable
unthinkable
[ʌn'θiηkəbl]
tính từ
không tưởng tượng nổi, không thể có
không thể nghĩ ra được; không thể tưởng tượng được, không thể quan niệm được, không thể hình dung được


/ n' i k bl/

tính từ
không thể nghĩ ra được; không thể tưởng tượng được
(thông tục) không thể có


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.