Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unshielded
unshielded
[ʌn'∫i:ldid]
tính từ
không có khiên che
(nghĩa bóng) không được che chở


/ n' i:ldid/

tính từ
không có khiên che
không được che chở

Related search result for "unshielded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.