Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unseemly
unseemly
[ʌn'si:mli]
tính từ
không chỉnh tề, không đúng lúc
không đứng đắn, bất lịch sự, khó coi
không hợp, không thích đáng
an unseemly answer
một câu trả lời không thích đáng


/ n'si:mli/

tính từ
không chỉnh, không tề chỉnh, không đoan trang
không hợp, không thích đáng
an unseemly answer một câu tr lời không thích đáng
bất lịch sự; khó coi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unseemly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.