Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrestricted
unrestricted
[,ʌnris'triktid]
tính từ
không hạn chế tốc độ (đường (giao thông))
không bị hạn chế, không có giới hạnkhông hạn chế

/' nris'triktid/

tính từ
không bị hạn chế
không hạn chế tốc độ (đường giao thông)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.