Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreliable
unreliable
[,ʌnri'laiəbl]
tính từ
không chắc chắn, không đáng tin cậy; không xác thực (tin tức...)không tin cậy

/' nri'lai bl/

tính từ
không tin cậy được (người); không đáng tin, không xác thực (tin tức)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unreliable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.