Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unregardful
unregardful
[,ʌnri'gɑ:dful]
tính từ
ít quan tâm, ít lưu ý
không chú ý, không quan tâm đến


/' nri'g :dful/

tính từ
ít lưu ý, ít quan tâm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.