Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreadable
unreadable
[,ʌn'ri:dəbl]
tính từ
quá chán, quá khó, không đáng đọc
không được đọc, khó đọc (chữ viết..) (như) illegible


/' n'ri:d bl/

tính từ
không thể đọc được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unreadable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.