Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpeaceful
unpeaceful
[,ʌn'pi:sfl]
tính từ
không hoà bình, không bình yên
không thanh thản, không thái bình, không yên tĩnh


/'ʌn'pi:sful/

tính từ
không hoà bình
không bình yên, không yên ổn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.