Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unoffending
unoffending
[,ʌnə'fendiη]
tính từ
không có hại, không nguy hiểm
vô tội, không phạm tội


/'ʌnə'fendiɳ/

tính từ
vô tội, không phạm tội

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unoffending"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.