Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unlearned
unlearned
[ʌn'lə:nid]
tính từ
dốt nát


/ʌn'lə:nid/

tính từ
dốt nát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unlearned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.