Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimpressionable
unimpressionable
[,ʌnim'pre∫nəbl]
tính từ
không dễ xúc cảm, không nhạy cảm
không dễ bị ảnh hưởng


/'ʌnim'preʃnəbl/

tính từ
không xúc cảm
không dễ bị ảnh hưởng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.